Kocaeli Deniz Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma – Doç. Dr. Tülay POLAT ÜZÜMCÜ

1 Eylül 2022 Şura Akademi Dergisi 0

Türkiye, temiz denizleri, deniz turizmine uygun kıyıları, doğal ve tarihî güzellikleri ile uygun iklim koşullarıyla deniz turizminde dünya da en fazla tercih edilen ülkelerden biridir. Ülkemize gelen yabancı turistlerin geçmiş- ten bu yana en fazla tercih ettiği turizm türü ise deniz turizmidir. Deniz turizmi, genel olarak deniz-kum-güneş olarak bilinse de, esasında kapsamı oldukça geniştir. Deniz turizmi; yat turizmi, kurvaziyer turizmi, günübirlik tur tekneleri, guletler, talassoterapi uygulamaları, su sporlar ve rekreatif etkinliklerden oluşmaktadır…

Kocaeli’nin Doğa Temelli Turizmi – Prof. Dr. Gökalp N. SELÇUK

1 Eylül 2022 Şura Akademi Dergisi 0

Doğanın bize sunduğu yeraltı ve yer üstü kaynaklar insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için gerekenden faz- lasını vermektedir. İnsanoğlu doğanın verdikleri sayesinde birincil ihtiyaçlarını karşılamanın yanında gezerek, görerek, hissederek, araştırarak dünyayı tanımaya çalışıyor. Günümüzde hızla artan kentsel yaşam, beraberinde yoğun biçimde stres yüklü insanları da beraberinde getiriyor. Kırsal yaşamı terk ederek kentsel yaşamı tercih et- meye başlayan insanoğlunun sosyal ve kültürel ihtiyaçları artarken; daha az çocuk yaptığından ailesi küçülüyor, geleneksel aile yapısı yerini çekirdek aileye bırakıyor…