Home » Amaç ve Kapsam

GÜNCEL
SAYIMIZ

ÖNCEKİ Sayılarımız

ÜYESİ OLDUĞUMUZ DİZİNLER

Amaç ve Kapsam

Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi

Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergidir. Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi’nin (ŞURA) dört ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli süreli yayın organıdır. ISSN: 2791-8424 , E-ISSN: 2822-7096

Amaç-Kapsam

Şura Akademi Kent Araştırmaları dergisi, kent yaşamına dair yerel yönetim uygulamaları ile kamu ve özel sektör faaliyetlerini farklı disiplinlerden elde edilen bilimsel ve akademik araştırmalarla destekleyerek geliştirilmesini amaçlar. Kentsel sorunların çözümleri ve yaşam kalitesi standartlarının yükseltilmesine yönelik öngörü ve birikimleri ortaya koyan özgün araştırma, inceleme, makale, rapor, görüş vb. yazılı ve görsel içeriklere yer verir. Açık iletişim ve kolay erişim özelliğiyle kentlerimizin tarihsel, kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümü ve gelişimine Kocaeli perspektifinden içerik katkısı sunar. Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda faaliyet gösteren kurullar ve sosyal paydaşların ortak akıl fikirleri ve analizlerini derleyip yayınlayarak, gelecek vaat eden sürdürülebilir kent gelişim uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik sorumlu kamusal bir yayın organı niteliğindedir.

...........................................................................................E-ISSN: 2822-7096 / Kent Tarihi Ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2024........................................................................................