Home » Etik İlkeler

GÜNCEL
SAYIMIZ

ÖNCEKİ Sayılarımız

ÜYESİ OLDUĞUMUZ DİZİNLER

Etik İlkeler

Etik İlkeler 

Yazarlar için Etik İlkeler

Gönderilen çalışmaların özgün olması gerekmektedir.

Yayımlanan makalelerde ifade edilen görüşler her makale yazarının sorumluluğundadır.

Gönderilen tüm bilimsel çalışmalarda, etik kurallara uyulmamasının doğurduğu tüm sorumluluklar yazara aittir.

Anket, gözlem, deney, odak grup çalışması, görüşme vb. tekniklerle katılımcılarından veri toplanarak yürütülen araştırma bilgilerine dair izin yazarların yükümlülüğündedir ve sorumluluk yazara aittir.

Yazarlar yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.

Gönderilen çalışmaların aynı anda başka bir yerde yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. daha önce yayımlanan çalışmalar ise dergimizde yayımlanmak üzere tekrar gönderilmemelidir.

Hakemler için Etik İlkeler 

Hakemler makaleleri kör hakemlik sistemine göre değerlendirir.

Çalışmalar gizli, bağımsız ve uzman hakemler tarafından değerlendirilir.

Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

Hakemler değerlendirmeyi tarafsız ve gizlilik içinde yapmalıdır.

Hakemler menfaat çatışması ya da birliği durumunda editörü bilgilendirerek makaleyi reddedebilir.

Hakemler kabul ya da ret gerekçelerini açıklamasıyla editöre net olarak ifade etmelidir.

Makaleye yönelik eleştiriler nesnel, yazara değil de metne yönelik olmalıdır.

Çalışmalar en az iki hakemin olumlu görüşü ile yayımlanabilmektedir.

Bir kabul bir ret olması halinde üçüncü bir hakem görüşü alınır.

Editörler için Etik İlkeler 

Editör makalelerin ve yazıların alanında uzman hakemlere gönderilmesini sağlar.

Makaleyi konu ile ilgili çıkar ilişkisi olabilecek hakemlere göndermez.

Editör gönderilen özgün çalışmaları yayın politikası, yazım ve etik kurallara göre değerlendirerek kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir.

Hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlar.

Gönderilen makaleler ile ilgili gizliliğe özen gösterir, gizlilik prensiplerini ret veya yayımdan sonra da sürdürür. 

Yayın politikalarında ifade edilen kör hakemlik ve değerlendirme süreci kurallarını uygular. 

Çalışmaların adil ve en kısa sürede değerlendirmesini sağlar.

Şikâyet ve önerileri dikkate alır, inceler ve gerekli bildirimlerde bulunur.

Araştırma verilerini, yazarın verilerini korumakla yükümlüdür.

...........................................................................................E-ISSN: 2822-7096 / Kent Tarihi Ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2024........................................................................................