Değerlendirme Süreci

Değerlendirme Süreci 

Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi, bilimsel yayın etiğine ve yüksek kalite standartları ile başvuru öncesinde ilan ettiği yayım kurallarının korunmasına azami özen göstermektedir. Gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış özgün nitelikte olması gerekmektedir. Makaleler derginin yazım kurallarına, TDK yazım kurallarına, dergi yayın politikası ile etik ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce olmakla birlikte Türkçe gönderilen makalelerde İngilizce öz/özet yazılması zorunludur. Dergiye gönderilen yazılar, düzenleme kurulu, alan editörü incelemesinin ardından yönetici editörünün de uygun görüşü ile hakemlerce çifte körleme yöntemiyle değerlendirilir. Makaleler, düzenleme kurulu, danışma ve bilim kurulu üyesi olmayan ve en az doktor ünvanlı alanında uzman hakemler tarafından en az iki hakemin olumlu görüşü ile yayımlanabilmektedir.