Yazım Kuralları

Yazım Kuralları 

Sayfa Düzeni
A4 Dikey
Kenar Boşlukları (4 kenardan 2 cm)
Tablo ve şekiller dahil en fazla 20 sayfa olmalıdır. 


Font
Times New Roman

Makale Başlığı
Font 13 Punto (Bold)
Makale başlığı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde verilmelidir. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük olarak yazılmalıdır. 


Öz
Font 9 Punto
İki tarafa yaslı
150-300 kelime arasında yazılmalıdır.

Anahtar Sözcükler
Font 9 Punto
En az 5 en fazla 7 anahtar kelime, ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
Abstract
Öz ile aynı özelliklerde ve italik olarak yazılmalıdır. 


Keywords
Font 9 Punto
En az 5 en fazla 7 anahtar kelime, ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. 

Anahtar Sözcükler ile aynı özelliklerde ve italik olarak yazılmalıdır. 

Makale Metni

Ana metin Times New Roman, 11 punto olmalıdır. 

Birinci Düzey Ana Başlık (Giriş)
Birinci düzey ana başlıklar 11 punto, kalın (bold) ve düz (regular) olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalı ve metne ortalanmalıdır. 

İkinci Düzey Alt Başlık
İkinci düzey alt başlıklar 11 punto, kalın ve düz olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle, ilk paragraf ile aynı hizada (sola dayalı) yazılmalıdır.

Üçüncü Düzey Alt Başlık
Üçüncü düzey alt başlıklar 11 punto, kalın ve düz olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalı; metin, başlıktan sonra iki nokta kullanılarak aynı satırda devam etmelidir.

Tablolar
Tablo numarası ve açıklaması tablonun üzerinde verilmelidir. ‘Tablo’ yazısı ve numarası 10 punto, bold ve düz olmalı,  tablo numarası romen rakamıyla verilmelidir. Tablo açıklamaları 10 punto olmalı, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo verilerindeki açıklamalar (varsa) tablonun altında Not olarak yazılmalıdır.
Tablo göndermeleri mutlaka metin içerisinde (Tablo 2) yapılmalıdır.


Şekiller
Makalede grafik, harita, resim, fotoğraf, vb. şekiller kullanılacaksa, açıklaması şeklin altına yazılmalı ve tümü şekil adı altında verilmelidir.  ‘Şekil’ yazısı ve numarası bold  ve italik olmalıdır. Şekil açıklamaları 10 punto olmalı ve özel isimler dışında baş harfleri küçük yazılmalıdır.

Şekil göndermeleri mutlaka metin içerisinde (Şekil 3) yapılmalıdır.
Şekil kaynağı mutlaka şekil açıklamasının altında 10 punto ve düz yazıyla verilmeli ve kaynak bilgisi, kaynakça bölümünde, kurallara uygun bir şekilde verilmelidir.

Şekillerde kullanılacak görsel malzemenin çözünürlüğü en az 300 DPI olmalıdır.
Alıntılar
Kelime sayısı 40’dan az ise alıntılar tırnak içinde verilmelidir.
Kelime sayısı 40’dan fazla ise alıntılar ayrı bir paragrafta, tırnak kullanmadan sola hizalanarak verilmelidir.


Kaynakça
Metin içi göndermeler ve kaynakça American Psychological Association (APA) 6. edisyon kurallarına uygun olarak düzenlenmiş olmalı ve kaynakça alfabetik düzende verilmelidir. Her bir kaynaktaki ikinci ve sonraki satırlardaki girinti 4. harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

Kaynakça Oluşturma Örnekleri: 

Kitaplar
Münif, A. Akdeniz’in Doğusu, İstanbul: Ketebe.

Kitap İçerisinde Bölümler
Gürbilek, N. (2016),Kötü Çocuk Türk (136-138),İstanbul: Metis


Çeviri Kitaplar 

Baudrillard, J.(2018). Simulakrlar ve simülasyon. (O. Adanır, Çev.) Doğu Batı: Ankara.

Makaleler
Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim,82,114-140.

Elektronik Makaleler
Kaçar, D. (2010). Ankara, a small town, transformed to a nation’s capital. Journal of
    Planning History, 9(1), 43-65. 3 Aralık 2013 tarihinde
http://jph.sagepub.com/content/9/1/43.full.pdf+html adresinden erişildi.
Gönderme: (Kaçar, 2010, s. 52)

Tezler
Kuvvet Öztüre, D.(2019). Boksit ile sulu çözeltilerden cıva adsorpsiyonun incelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Gönderme: (Kuvvet Öztüre,2019,s.45)

Bildiriler 

Game, A. (2001). Creative ways of being. J. R. Morss, N. Stephenson ve J. F. H. V. Rappard (Ed.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference içinde (s.3-12). Sydney: Springer.
Fotoğraflar 

Adams, Ansels. (1927), Monolith the face of Half Dome, Yosemite National Park (Fotoğraf). Art İnstitute, Chicago.

Gönderme: (Adams,1927)

Filmler 

Ferhadi, A. (Yönetmen). (2016). Satıcı (Film). İran-Fransa: Memento Films.

Resmi Gazete

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000. (1995). T.C. Resmi Gazete (22354, 25 Temmuz 1995).

Sözlükler 

Keşif. (2011). Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. (29.Baskı). Ankara: Aydın Kitabevi.

Web Sitesi

İdeal Kent Dergisi. (2022). Yayın Etiği. Erişim adresi