Kamu Spor Yatırımları ve Özel Spor İşletmeleri-Prof. Dr. Hakan SUNAY

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Spora olan talebin artışı ile birlikte kamu ve özel girişimciler, spor hizmet pazarında yerlerini almaya başlamışlardır. Spor yapan insanlar, ekonomik durumları, fiziksel özellikleri, sosyal çevresi ve farklı yaşam tarzından kaynaklanan gereksinimlerine paralel olarak, farklı spor merkezlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu spor merkezleri kamu ve özel spor merkezleri olarak iki kategori altında incelenmektedir…

Hareket ve Oyun Temelli Uygulamaların Çocukların Fiziksel ve Motor Gelişimindeki Önemi-Prof. Dr. Betül BAYAZIT

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Araştırmanın amacı, fiziksel ve motor gelişimin çocukların hem gelişim sürecinde hem de ileriki yaşlarda sağlıklı ve verimli bir yaşam sürdürebilmeleri için büyük bir önem taşıdığının ifade edilmesidir. Özellikle ailelerin ve eğitimcilerin bu süreci doğru uygulayabilmesinde ve yönetebilmesinde katkı sağlamaya çalışmaktır…

Kent Markalaşmasında Spor Etkinliklerinin Rolü-Doç. Dr. Arif ÇETİN

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, şehirlerini tanıtmak ve ziyaretçi çekmek için kent markalaşmasında geniş katılımlı spor etkinliklerini bir araç olarak kullanmaktadır. Bu makalede kent markalaşması ve spor organizasyonuyla ilişkili bazı kavramlar, spor etkinliklerinde marka stratejisi oluşturma, spor etkinlikleri ve kent markalaşması konusuyla ilgili dünyadan örnekler, spor etkinliklerinin şehir markası üzerindeki rolü, şehir markalaşmasında spor etkinliklerinin önemi ve sağladığı faydalar, spor turizmi konuları ele alınmıştır…

E-spor Ekosistemi ve Kente Katabileceği Değerler-Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Eyüp UZUNER

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

E-spor kavramı bilgisayar ve oyun konsolları aracılığı ile oyuncuların sanal ortamda karşı karşıya gelerek birbirleriyle rekabet etmeye çalışmasına dayalı etkinlikler olarak tanımlanabilir. E-spora olan rağbet teknolojinin hızlı bir biçimde gelişmesinden dolayı hem yerel hem de uluslararası düzeyde gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı e-sporun ve kente katabileceği değerlerin incelenmesidir…

Yerel Yönetimlerde Spor Yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Çalışması-Dr. Eda ADATEPE-Prof. Dr. Hakan KOLAYİŞ

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Daha sürdürülebilir yaşam biçimlerine olan talep arttıkça, yerel yönetimler de uyum sağlamak için bir çaba içeri- sine girmiştir. Son yıllarda sürdürülebilir kalkınma kavramı da, büyük başarı öyküleri ile birlikte anılmaktadır. Bu kavram akademik araştırmalarda, iş alanlarında ve yönetişimde de önemli bir konu halini almıştır. Bilindiği üze- re, yerel yönetimlerin ülkenin çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınmasında sorumlulukları vardır. Sürdürülebilir kalkınmanın dostu olarak nitelendirilen alanlardan biri de spordur…

Kocaeli’de Engelliler ve Spor-Uzm. Tahir TARIM-Prof. Dr. Levent ATALI

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Bu çalışmada fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerindeki çeşitli düzeylerde kayıplardan dolayı topluma tam ve etkin katılımı kısıtlanan, çeşitli tutum ve çevre şartlarından etkilenen, “Engelli” olarak ifade edilen bireylere yönelik yapılan toplumsal düzenlemelerin olağanüstü bir durum olmadığı, aksine gerekli bir hak anlayışı olduğu vurgusu yapılmaktadır. Engelli bireylerin toplumsal yaşam ile tamamen bütünleştirilmesi anlayışı ulusal ve uluslararası engelli hukuku yasa içeriklerinden yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır…