Kocaeli’de Sürdürülebilir Hayvan Tarımı Modelleri Önerileri/Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

30 Ekim 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Küresel iklim değişikliğinin belirgin biçimde etkilerinin görüldüğü günümüzde Türkiye’de her bölge için sürdürülebilir hayvan tarımı modelleri belirlenmelidir. Bu çalışmada, Kocaeli ilindeki hayvan varlığı, ilçe ve ırklar temelinde ele alınarak Kocaeli’nde sürdürülebilir hayvan tarımı modelleri ile ilgili öneriler sunulmuştur…

Kamu Spor Yatırımları ve Özel Spor İşletmeleri-Prof. Dr. Hakan SUNAY

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Spora olan talebin artışı ile birlikte kamu ve özel girişimciler, spor hizmet pazarında yerlerini almaya başlamışlardır. Spor yapan insanlar, ekonomik durumları, fiziksel özellikleri, sosyal çevresi ve farklı yaşam tarzından kaynaklanan gereksinimlerine paralel olarak, farklı spor merkezlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu spor merkezleri kamu ve özel spor merkezleri olarak iki kategori altında incelenmektedir…

Hareket ve Oyun Temelli Uygulamaların Çocukların Fiziksel ve Motor Gelişimindeki Önemi-Prof. Dr. Betül BAYAZIT

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Araştırmanın amacı, fiziksel ve motor gelişimin çocukların hem gelişim sürecinde hem de ileriki yaşlarda sağlıklı ve verimli bir yaşam sürdürebilmeleri için büyük bir önem taşıdığının ifade edilmesidir. Özellikle ailelerin ve eğitimcilerin bu süreci doğru uygulayabilmesinde ve yönetebilmesinde katkı sağlamaya çalışmaktır…

Kent Markalaşmasında Spor Etkinliklerinin Rolü-Doç. Dr. Arif ÇETİN

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, şehirlerini tanıtmak ve ziyaretçi çekmek için kent markalaşmasında geniş katılımlı spor etkinliklerini bir araç olarak kullanmaktadır. Bu makalede kent markalaşması ve spor organizasyonuyla ilişkili bazı kavramlar, spor etkinliklerinde marka stratejisi oluşturma, spor etkinlikleri ve kent markalaşması konusuyla ilgili dünyadan örnekler, spor etkinliklerinin şehir markası üzerindeki rolü, şehir markalaşmasında spor etkinliklerinin önemi ve sağladığı faydalar, spor turizmi konuları ele alınmıştır…

E-spor Ekosistemi ve Kente Katabileceği Değerler-Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Eyüp UZUNER

3 Temmuz 2023 Şura Akademi Dergisi 0

E-spor kavramı bilgisayar ve oyun konsolları aracılığı ile oyuncuların sanal ortamda karşı karşıya gelerek birbirleriyle rekabet etmeye çalışmasına dayalı etkinlikler olarak tanımlanabilir. E-spora olan rağbet teknolojinin hızlı bir biçimde gelişmesinden dolayı hem yerel hem de uluslararası düzeyde gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı e-sporun ve kente katabileceği değerlerin incelenmesidir…