Scientific Advisory Board

Prof. Dr. Abdülkadir Şenkal, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Elif Karagün, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Haluk Selvi, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hamza Ateş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mahmut Doğan, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nigar Pösteki, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nihal Bektaş, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Oktay Koç, Sinop Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sevil Veli, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bilsen Bilgili, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Doğa Başar Sarıipek, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Levent Atalı, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Meral Elçi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. S.Haluk Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zeynep Gamze Mert, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Muhammed Ziya Paköz, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Ramazan Aybey, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Cemil Arslan

Scientific Advisory Board

Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Elif KARAGÜN, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Haluk SELVİ, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hamza ATEŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mahmut DOĞAN, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Oğuzhan URHAN, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Oktay KOÇ, Sinop Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sevil VELİ, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bilsen BİLGİLİ, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Doğa BAŞAR SARIİPEK, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Levent ATALI, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Meral ELÇİ, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. S.Haluk ÇİFTÇİ, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zeynep Gamze MERT, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Dr. Muhammed Ziya PAKÖZ, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Ramazan AYBEY, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Cemil ARSLAN, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri