ISSN: 2791-8424

Editorial Board

Hasan YILMAZ 

Menekşe SÖZEN

Dr. Burcu CİNER 

Selahaddin Ensar KOMUT

İmran YALNIZ  

Sami TÜMÜÇ