Kocaeli’nin Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme – Dr. Öğretim Üyesi Nihan AKDEMİR

Yeniler / Latest

Şehir Markalaması – Prof. Dr. Alpaslan YÜCE Nikomedia’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri – Prof. Dr. Ayşe ÇALIK ROSS Kocaeli Deniz Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma – Doç. Dr. Tülay POLAT ÜZÜMCÜ